Forskningspartner

Platserna till utbildningen hösten 2023 är fyllda. Om du är intresserad av kommande utbildningar får du gärna skicka ett mejl till susanna@funktionsratt-ostergotland.se så skickar vi information när det är dags att söka nästa gång.

 

En forskningspartner har unika kunskaper om sin eller en anhörigs funktionsnedsättning och/eller sjukdom och hur det är att leva med den. Efter genomgången utbildning till forskningspartner finns möjligheten att ingå i ett forskningsprojekt och utifrån sina egna möjligheter delta i forskning från forskningsidé till slutresultat.


Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår kunskap om forskningsprocessens olika delar, forskningsmetodik, forskningsetik, att vara forskningspartner i en forskargrupp, möjligheter och utmaningar som forskningspartner, forskningsfinansiering samt att söka och värdera vetenskaplig information. Utbildningen genomförs i form av föreläsningar, diskussioner, hemuppgifter och viss litteraturgenomgång.


Vad behövs för att kunna delta

 • Goda kunskaper i att tala/teckna, läsa och förstå svenska.
 • Att våga och vara beredd på att ta plats i ett forskningsteam.
 • Grundläggande datorvana för att kunna mejla, söka fakta och delta i webbinarier vid behov.
 • Goda kunskaper om egen eller anhörigs funktionsnedsättning och/eller sjukdom.
 • Att ha fått perspektiv till erfarenheterna för att kunna vara företrädare för fler än sig själv.
 • Ha tiden som krävs för ett engagemang i ett forskningsprojekt.
 • Nyfikenhet på forskning och rollen som forskningspartner.

 

Preliminära datum för utbildningstillfällen hösten 2023 

 • Tisdag 3 oktober klockan 15:30 – 19:30
 • Tisdag 17 oktober klockan 15:30 – 19:30
 • Tisdag 7 november klockan 15:30 – 19:30
 • Tisdag 14 november klockan 15:30 – 19:30
 • Onsdag 29 november klockan 15:30 – 19:30
 • Onsdag 6 december klockan 15:30 – 19:30

 

Frågor och ansökan

För frågor och ansökan kontakta Susanna Ahlström på Funktionsrätt Östergötland.
I ansökan berättar du om dig själv och reflekterar kring dina kvalifikationer.

Kontaktuppgifter:

E-postadress: susanna@funktionsratt-ostergotland.se
Mobil: 070-256 42 35

Funktionsrätt Östergötland
Susanna Ahlström
Västra vägen 32
582 28 Linköping

 

Om utbildningen

Utbildningen arrangeras i samarbete med Region Östergötland.