Hus

Om oss

Funktionsrätt Östergötland är en idéburen samarbetsorganisation för Östergötland.

Funktionsrätt Östergötlands uppdrag är: ”Att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv.”

Detta innebär att alla verksamheter eller aktiviteter som Funktionsrätt Östergötland genomför, i kort- eller långsiktigt perspektiv, skall vara inriktade på att öka möjligheter till ett bra liv för människor med funktionsnedsättningar.

Det innebär att vi skall arbeta med övergripande frågor som är gemensamma för ett flertal av medlemsorganisationerna. De frågor som är specifika för olika funktionsnedsättningar eller diagnoser som respektive medlemsförbund organiserar, skall de själva arbeta med.

Handikappföreningarna Östergötland bildades den 23 maj 1966.
10 april 2017 bytte vi namn till Funktionsrätt Östergötland. 
Idag har Funktionsrätt Östergötland 37 länsföreningar med cirka 22 000 medlemmar, från att ha varit endast tre i starten. Detta talar för ett ökat samarbete kring frågor som rör olika grupper med funktionsnedsättningar.

Våra viktigaste frågor

  • Socialförsäkringen (återställ ersättningsnivåerna i socialförsäkringen)
  • Stärka patientens rätt
  • Tillgång till information och utbildning
  • Stärk elevens rätt i skolan
  • Arbete


Kansliet ligger i Föreningshuset Fontänen, eller den gamla brandstationen i Linköping. På kansliet finns för närvarande fyra personer anställda, och en av oss arbetar även med Brukarstödcenter.

Adresskatalog för år 2023-2024

Här kan du hämta den
senaste adresskatalogen
Hämta adresslistan här

Inga händelser hittades