Samrådsgrupper

Pennor

Vi deltar i olika brukarråd och samrådsgrupper för att
dela med oss av vår kunskap. I dessa råd förmedlar
vi den sakkunskap som vi har byggt upp tillsammans
med våra medlemsorganisationer.

Representant, samverkansledamot eller företrädare till råden,
arbets- och samrådsgrupperna nomineras och väljs på 
Funktionsrätt Östergötlands Medlemsmöte.

Det är Medlemsföreningarna i Funktionsrätt Östergötland
som har rätten till att nominera sin representant till råden
arbets- och samrådsgrupperna

Funktionsrätt Östergötlands Medlemsmöte utgör referensgrupp
till brukarråden.

Alla representanter i brukarråden representerar Funktionsrätt
Östergötland och den gemensamma funktionshinderrörelsen.

 

                Träd

Inga händelser hittades