Utbildningar

29 november 2022
Akuten, universitetssjukhuset, Linköping 
Utbildning i bemötande.
Klockan 08.15 - 10.45


6 december 2022.
Akuten, universitetssjukhuset, Linköping 
Utbildning i bemötande.
Klockan 08.15 - 10.45


13 december 2022.
Akuten, universitetssjukhuset, Linköping 
Utbildning i bemötande.
Klockan 08.15 - 10.45


20 december 2022.
Akuten, universitetssjukhuset, Linköping 
Utbildning i bemötande.
Klockan 08.15 - 10.45


2 februari 2023
Biblioteket Finspång
Utbildning tillgänglighet.