Om oss

Vad kan Brukarstödcenter hjälpa till med?

Brukarstödcenter kan hjälpa till med ansökningar av olika slag:

 • Överklagningar
 • Rehabilitering - rehabiliteringsinsatser
 • Vårdbidrag, handikappersättning
 • LSS-ärenden
 • Hjälpmedel
 • Rådfrågning
 • Bilstöd och anpassningar
 • Bostadsanpassning
 • Diskutera allt vad du vill: Livet, universum och allting
 • Hjälp med att fylla i blanketter
 • Alla är välkomna!
 • Vi har tystnadsplikt
 • Du kan vara anonym
 • Brukarstödcenter är helt kostnadsfritt

Brukarstödcenter i Östergötland drivs av Funktionsrätt Östergötland tidigare, Handikappföreningarna Östergötland med stöd från Region Östergötland.

Brukarstödcentret ska inte ta över samhällets uppgifter,
utan vara en resurs.