Checklistor tillgänglighet

Funktionsrätt Sverige
Checklista för tillgängliga möten på distans.
Läs mer i följande länk:
Checklista för tillgängliga möten på distans - Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)

 

Myndigheten för delaktighet
Vägledning i arbetet med en tillgänglig verksamhet.
Läs mer i följande länk:
Vägledning i arbetet med en tillgänglig verksamhet - MFD