Brukarstödcenter

Till Brukarstödscenter kan du som är bosatt i Östergötland vända dig.
Vi vänder oss främst till personer med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller närstående / vän.

Självklart kan du som möter personer med funktionsnedsättning / långvarig sjukdom eller sjukdom i ditt yrke kontakta Brukarstödcenter.

Brukarstödscenter kan hjälpa till med rådgivning och vägledning.

Kontakt
E-post: brukarstod@telia.com
Telefon: 013-12 33 10

Ladda ner broschyren om Brukarstödcenter:

Inga händelser hittades