Styrelsen

Funktionsrätt Östergötlands Styrelse 
för år 2022


bild på ordförand Agneta

Ordförande
Agneta Lindqvist
Entitevägen 5
597 32 Åtvidaberg
Mobil: 070-213 42 58
E-post: agneta@funktionsratt-ostergotland.se
RFCF Östergötland (Cystisk fibros)

 

Vice Ordförande
Jan Myhrman
Basungatan 73
589 50 Linköping
Mobil: 070-951 70 04
E-post: jan.myhrman@rbu.se
Rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna i Östergötlands Län

Malin Löfvenberg
Överstegatan 18 C
582 12 Linköping
Telefon: 013-12 48 52
Mobil: 070-290 45 24
E-post: malin.bergljung@gmail.com
Synskadades Riksförbund Östergötland, (SRF)

Ove Nilsson
Plåtslagaregatan 27
603 48 Norrköping
Tel 070-608 40 98
E-post kove.nilson@gmail.com
Östergötlands Diabetesförening

 
Anita Rinman
Nyckelvägen 3
599 31 Ödeshög
Mobil: 073-379 56 15
E-post: anita@rinmans.com
Östergötlans Riksförbund för social och mental hälsa


Matts Järgården
Brogård
590 39 Kisa
Mobil: 070-592 83 63
E-post: matts.jargarden@gmail.com
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Östergötlands Länsförening


Per-Åke Olofsson
Odensgatan 22
603 37 Norrköping
Mobil: 073-647 67 70
E-post: per-olofsson3@hotmail.com
Östergötlands Riksförbund för social och mental hälsa 

Sekreterare kansliet (Karin Klevelid)
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-12 30 60
E-post: karin@funktionsratt-ostergotland.se

  

 Ersättare:

Michael Liderfors Westholm
Pionjärsgatan 9
587 34 Linköping
Mobil: 070-758 10 46
E-postadress: michael.liderfors@outlook.com
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet Länsförening i Östergötland

 

Unn Forsberg
Drottning gatan 3
582 25 Linköping
Mobil 070-589 93 99
E-post Unn.Forsberg1@outlook.com
Strokeföreningen i Östergötland

 

Susanne Selander
Envigsvägen 42 B
602 38 Norrköping
E-post: susanne_selander@hotmail.com
FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

 

Bo-Göran Ahl
Idrottsgatan 35
603 63 Norrköping
Mobil: 070-571 78 87
E-post: bo-goran.ahl@bgahl.se
Hörselskadades Distrikt Östergötland


Jörgen Eriksson
Odalgatan 18
591 32 Motala
Mobil: 072-321 49 35
E-post: jorgen.e.eriksson@telia.com

Styrelsemöten 2023

Föreningshuset Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping
Klockan 17.30 - 20.30
Mötet kan även ske digitalt.

 

31 januari
 7 mars
23 maj
15 augusti
10 oktober
21 november

 

Medlemsmöten 2022 

Plats: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen,
Västra vägen 32,  Linköping
Klockan: 17.30 - 20.30
 


28 november

Medlemsmöten 2023
 6 februari
13 mars
29 maj

 

Medlemsdagar, Missmyra Risten Strand, Åtvidaberg
31 augusti - 1 september

16 oktober
27 november

 

 

 

Årsmöte 11 april 2023

 Reseräknings blankett