Styrelsen

Funktionsrätt Östergötlands Styrelse 
för år 2019


bild på ordförand Agneta

Ordförande
Agneta Lindqvist
Entitevägen 5
597 32 Åtvidaberg
Mobil: 070-213 42 58
E-post: agneta@funktionsratt-ostergotland.se
RFCF Östergötland (Cystisk fibros)

 

Vice Ordförande
Jan Myhrman
Basungatan 73
589 50 Linköping
Mobil: 070-951 70 04
E-post: jan.myhrman@rbu.se
Rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna i Östergötlands Län

Malin Löfvenberg
Överstegatan 18 C
582 12 Linköping
Telefon: 013-12 48 52
Mobil: 070-290 45 24
E-post: malin.lofvenberg@regionostergotland.se
Synskadades Riksförbund Östergötland, (SRF)

Ove Nilsson
Plåtslagaregatan 27
603 48 Norrköping
Tel 070-608 40 98
E-post kove.nilson@gmail.com
Östergötlands Diabetesförening

 
Anita Rinman
Nyckelvägen 3
599 31 Ödeshög
Mobil: 073-379 56 15
E-post: anita@rinmans.com
Östergötlans Riksförbund för social och mental hälsa


Matts Järgården
Brogård
590 39 Kisa
Mobil: 070-592 83 63
E-post: matts@jargarden.se
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Östergötlands Länsförening


Per-Åke Olofsson
Odensgatan 22
603 37 Norrköping
Mobil: 073-647 67 70
E-post: per-olofsson3@hotmail.com
Östergötlands Riksförbund för social och mental hälsa 

Sekreterare kansliet (Karin Klevelid)
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-12 30 60
E-post: karin@funktionsratt-ostergotland.se

  

 Ersättare:

Michael Liderfors Westholm
Pionjärsgatan 9
587 34 Linköping
Mobil: 070-758 10 46
E-postadress: michael.liderfors@outlook.com
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet Länsförening i Östergötland

 

Unn Forsberg
Drottning gatan 3
582 25 Linköping
Mobil 070-589 93 99
E-post Unn.Forsberg1@outlook.com
Strokeföreningen

 

Susanne Selander
Envigsvägen 42 B
602 38 Norrköping
E-post: susanne_selander@hotmail.com
FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 


Styrelsemöten 2019

Rum 209, Föreningshuset Fontänen, Linköping
Klockan 17.30 - 20.00

 

12 november

 Ordförandemöten 2019 

Plats: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Linköping
Klockan: 17.30 - 20.30


14 oktober
2 december

 Reseblankett