Medlemsföreningarna

 

Följande föreningar är med i Funktionsrätt Östergötland:

Afasiföreningen i Östergötlands län
Ordförande: Anders Öhman
Mobil: 070-298 61 33
E-post: broder.ohman@gmail.com

Astma- och Allergiföreningen Östergötlands län
Ordförande: Björn Pettersson
Mobil: 070-312 41 75
E-post: rosaaston@hotmail.com

Kansli:
Västra Vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-10 34 82
E-post: astma-allergi.ost@fontanen.org


Autism- och Aspergerföreningen Östergötland
Ordförande: Anna Paulsen
Mobil: 070-781 89 19 
E-post: anna@autism-ostergotland.se

Kansli:
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Tel: 011-10 43 16
E-post: info@autism-ostergotland.se

 
Blodcancerföreningen i Sydöstra sjukvårdsregionen
Ordförande: Bernt Prytz
Mobil: 070-753 31 03
E-post: bprytz@hotmail.com

 

Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland
Ordförande: Amie Fahlander
Mobil: 073-751 23 07
E-post: ostergotland@brostcancerforbundet.se

Kansli:
Västra Vägen 32
582 28 Linköping
E-postadress: ostergotland@brostcancerforbundet.seCeliakiföreningen i Östergötlands län
Ordförande: Erik Helmersson
Rotgatan 1
589 55 Linköping
Mobil: 070-592 80 20
E-post: erik.helmersson@gmail.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 070-669 12 57
E-post: ostergotland@celiaki.se
Öppettider: torsdagar klockan 9.00-14.00
Övrig tid telefonsvarare 

 

DHR Östergötland
Ordförande: Dedjo Engmark
Vileborgsvägen 7
59179 Fornåsa
Mobil: 072-512 37 57
E-post: dedjoengmark@hotmail.se

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Mobil: 072-314 88 58
E-post: dhrostergotland@fontanen.org
Måndag-fredag klockan 8.00 - 14.00

 

Dyslexiförbundet i Östergötland
Ordförande: Rolf Nöstdal
Ljungstigen 3
732 48 Arboga
Mobil: 070-551 57 70
E-post: ostergotland@dyslexi.org

Kansli:
Mobil: 070-251 16 85
E-post: ostergotland@dyslexi.org

 

Förbundet blödarsjuka i Sverige, (FBIS) Östra Regionföreningen
Ordförande: Anders Frängsmyr
Tel: 011-16 75 85
E-post: anders.frangsmyr@secotools.com


FUB Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)
Ordförande: Elisabeth Ingvarsson
Mobil: 070-867 61 85
E-post: elisabeth.ingvarsson@fub.se


Glaukomföreningen Östergötland
Ordförande: Mona Krieg
Mobil: 079-333 06 43
E-post: ostergotland@glaukomforbundet.se

 

HjärtLung Länsförening Östergötland
Ordförande: Leifh Karsk
Mobil: 070-284 53 30
E-post: leif.karsk@icloud.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-12 09 06
E-post: info@ostergotlandslan.hjart-lung.se 


Hjärtebarnsfonden Öst
Ordförande: Sara Hallin
Mobil: 073-680 65 28
E-post: sara.hallin@hjartebarnsfonden.se


Hörselskadades Distrikt i Östergötland
Ordförande: Alexander Johansson
Olaikyrkogata 15 A
602 25 Norrköping
Mobil: 070-788 23 54
E-post: alex.johansson@gmail.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Mobil: 072- 214 74 00
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredagar,
Klockan 09.00 - 11.00
E-post: ostergotland@distrikt.hrf.se


ILCO Tarm- uro- stomiförbundet Östergötlands länsförening
Ordförande: Per Ola Post
Mobil: 072-710 15 31
E-post: per.ola.post@ventify.nu

Kansli:
Västra vägen 32   (Obemannat)
582 28 Linköping


Mag- och tarmföreningen i Östergötland
Ordförande: Michael Liderfors Westholm
Mobil: 073-821 76 08
E-post: ostergotland@magotarm.se


Neuro Förbundet Östergötland
Ordförande: Catarina Moberg
Telefon: 011 - 16 99 97
E-post: catarina1965@hotmail.com

Kansli: 
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Tel: 011-16 99 97
E-post: ostergotland@neuro.se


Njurförbundet Sydöstra Sverige 
Ordförande: Åsa Torstensson
Storgården 44
58644 Linköping
Tel: 013-17 48 49
E-post: asa.torstensson@yahoo.com


Parkinson Östergötland
Ordförande: Staffan Carlegrim
Mobil: 070-210 11 76
E-post: carlegrimstaffan@gmail.com


PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland
Ordförande: Gert Malmberg
Mobil: 070-376 78 11
E-pst: gert.malmberg@telia.com


Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-post: info@pcfost.se


Personskadeförbundet RTP, Östergötlands Distrikt
Ordförande: Claes Laurent
Mobil: 073-054 06 20

Kansli: 
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-12 79 86
E-post: rtp.ostergotland@fontanen.org


Psoriasisförbundet i Östergötlands Län
Ordförande: Monica Ericsson

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Mobil: 072-520 32 52
E-post: ostergotland@pso.se

 

Reumatikerförbundet Östergötland
Ordförande: Karin Eriksson
Mobil: 070-306 10 10
E-post: eriksson.rut47@gmail.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel/Fax: 013–12 68 55
E-post: reumatikerdistriktet.ostergotland@fontanen.org


RFCF Östergötland
Östergötlands länsförening av Cystisk Fibros 
Ordförande: Nihal Mohamed
O G Svenssonsväg 10 A, 1001
585 71 Ljungsbro
Mobil: 072-328 91 99
E-pst: nihalahamed@hotmail.com


Riksförbundet för ME-patienter Östergötland - RME Östergötland
Ordförande: Tina Andersson
Båtbyggarevägen 85
618 93 Kolmården
Mobil: 070-830 86 66
E-post: tina.andersson.og@rme.nu

Kontakt: Clara Göransson
E-post: claragoransson@hotmail.com

Kontakt: Helena Vävinggren
E-post: helena@vavinggren.se

RSMH Östergötlands läns distrikt
Ordförande: Vakant
E-post: rsmh@rsmh.se
Tel: 08-120 080 40
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten

RBU Rörelsehindrade Barn och ungdomar i Östergötland
Ordförande: Per Törnström
Tel: 070-781 11 24
E-post: per.tornstrom@gmail.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Mobil: 073-035 32 38
E-post: ostergotland@rbu.se


Sköldkörtelförbundet i Östergötlands län
Ordförande: Mia Marie-Louise Wiklund
Mobil: 073 - 622 28 87
E-post: wiklundmia@hotmail.com

E-post: ostergotland@skoldkortelforbundet.se


Strokeföreningen i Östergötland
Ordförande: Jörgen Eriksson
Mobil: 072 - 321 49 35
E-post: jorgen.e.eriksson@telia.com

E-post: stroke-ostergotland@fontanen.orgSvenska Downföreningen i Östergötland
Ordförande: Ulrika Frisk
Mobil: 070-191 86 69
E-post: ulrika.frisk@hotmail.com


Sydöstra mun- och halscancerföreningen 
Ordförande: Per Nilsson
E-post: g.per.nilsson@gmail.comSynskadades Riksförbund Östergötland
Ordförande: Malin Löfvenberg
Överstegatan 18 C
582 12 Linköping
Tel: 070-290 45 24
E-post: ordforande@srfost.nu

Kansli: Barnhemsgatan 6 A
582 30 Linköping
Tel: 013-14 35 65
E-post: kansli@srfost.nu

Tandhälsoförbundet distrikt Östergötland
Ordförande Ann-Marie Lidmark
Tel: 070-742 79 57
Epost: lidmark@gmail.com


Ångestföreningen Östergötland
Ordförande: Tom Lernäs
Mobil: 073-182 72 42
E-post: tom.lernas@angest.se 

Kassör: Linné Torbjörnsson
Hederstiernas gata 28
302 47 Halmstad
Mobil: 073-374 97 79
E-post: linne.torbjornsson@telia.com

E-post: ostergotland@angest.se


Östergötlands Diabetesförening
Ordförande: Hans-Erik Svensson
Mobil: 073-641 33 85
E-post: hasseragge@gmail.com


Östergötlands Stamningsförening
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
Tel: 072-713 31 65
E-post: info@stamning.se

Adresskatalog för år 2022-2023
Hämta här