Medlemsföreningarna

 

Följande föreningar är med i Funktionsrätt Östergötland:

Afasiföreningen i Östergötland
Ordförande: Thomas Andersson
Mobil: 070-09 59 229
E-post: Thomson2@me.com

 
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Ordförande: Lhena Hjalmarsson
E-post: lhena.hjalmarsson@gmail.com

Kansli:
Västra Vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-10 34 82
E-post: astma-allergi.ost@fontanen.org


Autism- och Aspergerföreningen i Östergötland
Ordförande: Anna Paulsen
Mobil: 070-781 89 19 
E-post: anna.paulsen@autism-ostergotland.se

Kansli:
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Tel: 011-10 43 16
E-post: kansli@autism-ostergotland.se

 
Blodcancerföreningen i Sydöstra sjukvårdsregionen
Ordförande: Dieter Rühman
Mobil: 070-639 24 38
E-post: dir.inru.otto@comhem.se

Kansli:
Emriks Gata 14
582 25 Linköping
Mobil: 070-639 24 38
E-post: dieteringrid.r@telia.com
Öppettider: Dagtid, vardagar


Bröstcancerföreningen Moa-Lina i Östergötland
Ordförande: Ulla-Karin Svensson
Mobil: 070-319 21 48
E-post: ordf@moa-lina.se

Kansli:
Västra Vägen 32
582 28 Linköping


Celiakiföreningen i Östergötlands län
Ordförande: Per Hellman
Mobil: 073-560 81 00
E-post: ostergotland@celiaki.se

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 070-669 12 57
E-post: celiaki@fontanen.org
Öppettider: torsdagar klockan 9.00-14.00
Övrig tid telefonsvarare 


Dyslexiförbundet i Östergötland
Ordförande: Cecilia Askenberg
Mobil: 070-263 53 93
E-post: cecilia.askenberg@comhem.se

Kansli:
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Mobil: 070-251 16 85
E-post: ostergotland@dyslexi.orgEpilepsiföreningen i Östergötlands län
Ordförande: Oe Olsson
Mobil: 070-549 95 24
E-post: oeolsson@outlook.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Mobil: 070-211 18 80
E-post: epilepsi.ostergotland@outlook.com
Öppettider på kansliet: besök sker efter kontakt med föreningen

 
Förbundet blödarsjuka i Sverige, (FBIS) Östra Regionföreningen
Ordförande: Anders Frängsmyr
Tel: 011-16 75 85
E-post: anders.frangsmyr@secotools.com


FUB - Länsförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna i Östergötland
Ordförande: Elisabeth Ingvarsson
Tel: 0121-139 04
Mobil: 070-867 61 85
E-post: info@fru-kost.seGlaukomföreningen Östergötland
Ordförande: Mona Krieg
Tel: 0125-611 14
E-post: ostergotland@glaukomforbundet.se

 

HjärtLung Länsförening Östergötland
Ordförande: Lars G. Nilsson 
Tel: 011-12 71 87
E-post: nilslars19@gmail.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-12 09 06
E-post: info@ostergotlandslan.hjart-lung.se 


Hjärtebarnsföreningen Öst
Ordförande: Karin Ivarsson
Mobil: 070-994 92 46
E-post: karin.ivarsson@hjartebarn.se


Hörselskadades Distrikt Östergötland
Ordförande: Bo-Göran Ahl
Mobil: 070-571 78 87
E-post: bo-goran.ahl@telia.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-post: ostergotland@distrikt.hrf.se


ILCO Tarm- uro- stomiförbundet Länsförening i Östergötland
Ordförande: Matts Järgården
Tel: 0494-100 61
Mobil: 070-592 83 63
E-post: matts@jargarden.se

Kansli:
Västra vägen 32   (Obemannat)
582 28 Linköping


Magtarmföreningen Östergötland
Ordförande: Agnes Lindskov
Mobil: 076-112 82 28
E-post: ostergotland@magotarm.seNeuroförbundet Östergötland
Ordförande: Hans Bager
Tel: 011-702 05
Mobil: 070-255 06 29
E-post: hans@bager.se

Kansli: 
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Tel: 011-16 99 97
E-post: ostergotland@neuroforbundet.se


Njurförbundet Sydöstra Sverige NFSS
Ordförande: Åsa Torstensson
Tel: 013-17 48 49
E-post: asa.torstensson@regionostergotland.se


Parkinson Östergötland
Parkinson Östergötland
Ordförande: Thomas Berggren
Mobil: 076-297 81 20
E-post: toma.bejjen@gmail.com


PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland
Ordförande: Kjell Brissman
Mobil: 070-569 08 66
E-post: kjell@brissmankonsult.se

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-10 15 71 (Kontakttelefon dygnet runt)
E-post: info@pcfost.se


Personskadeförbundet RTP, Östergötlands Distrikt
Ordförande: Claes Laurent
Mobil: 0730-540 06 20
E-post: claes.laurent@comhem.se

 

Kansli: 

Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-12 79 86
E-post: rtp.ostergotland@fontanen.org


Psoriasisförbundet i Östergötlands Län
Ordförande: Monica Ericsson
Mobil: 072-520 32 52
E-post: monica.L.ericsson@telia.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Mobil: 072-520 32 52


Reumatikerdistriktet Östergötland
Ordförande: Karin Eriksson
Tel: 013-570 72
E-post: oskarsberg@hotmail.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel/Fax: 013–12 68 55
E-post: reumatikerdistriktet.ostergotland@fontanen.org


RFCF Östergötland
Östergötlands länsförening av Cystisk Fibros 
Ordförande: Petra Holmberg
Tel: 0142-36 90 30
Mobil: 070-499 18 13
E-post: petraholmberg77@gmail.com


Riksföreningen för ME-patienter Östergötland - RME Östergötland
Ordförande: Ingrid Bergengren
Tel: 0142-710 29
Mobil: 070-558 67 29
E-post: ingrid.bergengren.og@rme.nu


Rörelsehindrade Barn, ungdomar och vuxna i Östergötlands län
Ordförande: Jan Myhrman
Tel: 070-951 70 04
E-post: jan.myhrman@rbu.se

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-10 10 13
E-post: ostergotland@rbu.se


Strokeföreningen i Östergötland
Ordförande: Yvonne Ljungberg
Tel: 0142-401 68
E-post: yvonneljungberg01@gmail.com

Kansli: Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-post: stroke.ostergotland@fontanen.org


Sydöstra mun- och halscancerföreningen MHCF
Ordförande: Börje Adolfsson
Tel: 0142-160 06
Mobil: 070-520 47 62
E-post: borlis@spray.se


Synskadades Riksförbund i Östergötland SRF
Ordförande: Monica Ericsson
Tel: 011-39 80 60
E-post: ordforande@srfost.nu

Kansli: Barnhemsgatan 6 A
582 30 Linköping
Tel 013-14 35 65
E-post: kansli@srfost.nuÖstergötlands Diabetesförening
Ordförande: Hans-Erik Svensson
Mobil: 073-641 33 85
E-post: hasseragge@gmail.com


Östergötlands riksförbund för Social och Mental Hälsa
Ordförande: Anita Rinman
Mobil: 073-379 56 15
E-post: anita@rinmans.com


Östergötlands Stamningsförening
Ordförande: Kaj Persson
Mobil: 070-514 39 21
E-post: kaj.e.persson@gmail.com

Kansli: Västra Vägen 32
582 28 Linköping
E-post: info@stammardu.org