Medlemsföreningarna

 

Följande föreningar är med i Funktionsrätt Östergötland:

Afasiföreningen i Östergötlands län
Ordförande: Anders Öhman
Mobil: 070-298 61 33
E-post: broder.ohman@gmail.com

 
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Ordförande: Björn Pettersson
Mobil: 070-312 41 75
E-post: rosaaston@hotmail.com


Kansli:
Västra Vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-10 34 82
E-post: astma-allergi.ost@fontanen.org


Autism- och Aspergerföreningen i Östergötland
Ordförande: Anna Paulsen
Mobil: 070-781 89 19 
E-post: anna.paulsen@autism-ostergotland.se

Kansli:
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Tel: 011-10 43 16
E-post: kansli@autism-ostergotland.se

 
Blodcancerföreningen i Sydöstra sjukvårdsregionen
Ordförande: Vakant

Kontaktperson:
Jerker Pernrud
Mobil: 070-888 71 85
E-post: pernrud@gmail.com

 


Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland
Ordförande: Ulla-Karin Svensson
Mobil: 070-319 21 48
E-post: ordf@moa-lina.se

Kansli:
Västra Vägen 32
582 28 Linköping


Celiakiföreningen i Östergötlands län
Ordförande: Kenneth Rapp
Mobil: 070-676 42 70
E-post: marit.rapp@hotmail.se

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 070-669 12 57
E-post: ostergotland@celiaki.se
Öppettider: torsdagar klockan 9.00-14.00
Övrig tid telefonsvarare 


Dyslexiförbundet i Östergötland
Ordförande: Cecilia Askenberg
Mobil: 070-263 53 93
E-post: askenbergcecilia@gmail.com

Kansli:
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Mobil: 070-251 16 85
E-post: ostergotland@dyslexi.org

 

Elöverkänsligas Riksförbund Östergötland
Ordförande: Vakant


Epilepsiföreningen i Östergötlands län
Ordförande: Oe Olsson
Mobil: 070-549 95 24
E-post: oeolsson@outlook.com

Mobil: 070-211 18 80
E-post: epilepsi.ostergotland@outlook.com
Kontakt sker med föreningen via mobiltelefon eller E-post.

 
Förbundet blödarsjuka i Sverige, (FBIS) Östra Regionföreningen
Ordförande: Anders Frängsmyr
Tel: 011-16 75 85
E-post: anders.frangsmyr@secotools.com


FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Ordförande: Elisabeth Ingvarsson
Mobil: 070-867 61 85
E-post: elisabeth.ingvarsson@fub.se


Glaukomföreningen Östergötland
Ordförande: Mona Krieg
Mobil: 072-370 78 63
E-post: ostergotland@glaukomforbundet.se

 

HjärtLung Länsförening Östergötland
Ordförande: Jan Inge Ogenfalk
Mobil: 070-546 63 98
E-post: ogenfalk@gmail.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-12 09 06
E-post: info@ostergotlandslan.hjart-lung.se 


Hjärtebarnsfonden Öst
Ordförande: Karin Ivarsson
Mobil: 070-994 92 46
E-post: karin.ivarsson@hjartebarnsfonden.se


Hörselskadades Distrikt Östergötland
Ordförande: Bo-Göran Ahl
Mobil: 070-571 78 87
E-post: bo-goran.ahl@telia.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-post: ostergotland@distrikt.hrf.se


ILCO Tarm- uro- stomiförbundet Östergötlands länsförening
Ordförande: Matts Järgården
Tel: 0494-100 61
Mobil: 070-592 83 63
E-post: matts@jargarden.se

Kansli:
Västra vägen 32   (Obemannat)
582 28 Linköping


Magtarmföreningen Östergötland
Ordförande: Emil Ödmar
E-post: ostergotland@magotarm.seNeuro Östergötland
Ordförande: Hans Bager
Mobil: 070-255 06 29
E-post: hans@bager.se

Kansli: 
Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping
Tel: 011-16 99 97
E-post: ostergotland@neuro.se


Njurförbundet Sydöstra Sverige 
Ordförande: Åsa Torstensson
Tel: 013-17 48 49
E-post: asa.torstensson@regionostergotland.se


Parkinson Östergötland
Ordförande: Thomas Berggren
Mobil: 076-297 81 20
E-post: toma.bejjen@gmail.com


PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland
Ordförande: Kjell Brissman
Mobil: 070-569 08 66
E-post: kjell@brissmankonsult.se

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-10 15 71 (Kontakttelefon dygnet runt)
E-post: info@pcfost.se


Personskadeförbundet RTP, Östergötlands Distrikt
Ordförande: Claes Laurent
Mobil: 073-054 06 20

 
Kansli: 
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-12 79 86
E-post: rtp.ostergotland@fontanen.org


Psoriasisförbundet i Östergötlands Län
Ordförande: Conny Ekengren
Mobil: 070-574 13 57
E-post: kaffeconny@telia.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Mobil: 070-574 13 57


Reumatikerförbundet Östergötland
Ordförande: Karin Eriksson
Tel: 013-570 72
Mobil: 070-306 10 10
E-post: oskarsberg@hotmail.com

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel/Fax: 013–12 68 55
E-post: reumatikerdistriktet.ostergotland@fontanen.org


RFCF Östergötland
Östergötlands länsförening av Cystisk Fibros 
Ordförande: Petra Holmberg
Tel: 0142-36 90 30
Mobil: 070-499 18 13
E-post: petraholmberg77@gmail.com


Riksförbundet för ME-patienter Östergötland - RME Östergötland
Ordförande: Tina Andersson
Mobil: 070-830 86 66
E-post: tina.andersson.og@rme.nu


Rörelsehindrade Barn, ungdomar och vuxna i Östergötlands län
Ordförande: Jan Myhrman
Tel: 070-951 70 04
E-post: jan.myhrman@rbu.se

Kansli:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-10 10 13
E-post: ostergotland@rbu.se


Strokeföreningen i Östergötland
Ordförande: Jörgen Eriksson
Mobil: 072-321 49 35
E-post: jorgen.e.eriksson@telia.com

Kansli: Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-post: stroke.ostergotland@fontanen.org

 


Sydöstra mun- och halscancerföreningen
Ordförande: Tony Nilsson
Mobil: 070-288 54 04
E-post: tonynosslin48@gmail.com


Synskadades Riksförbund i Östergötland
Ordförande: Monica Ericsson
Tel: 011-39 80 60
E-post: ordforande@srfost.nu

Kansli: Barnhemsgatan 6 A
582 30 Linköping
Tel 013-14 35 65
E-post: kansli@srfost.nuÖstergötlands Diabetesförening
Ordförande: Hans-Erik Svensson
Mobil: 073-641 33 85
E-post: hasseragge@gmail.com


Östergötlands riksförbund för Social och Mental Hälsa
Ordförande: Anita Rinman
Mobil: 073-379 56 15
E-post: anita@rinmans.com


Östergötlands Stamningsförening
Ordförande: Kaj Persson
Mobil: 070-514 39 21
E-post: kaj.e.persson@gmail.com

Kansli: Västra Vägen 32
582 28 Linköping
E-post: info@stammardu.org