Rådet för patient- och invånarmedverkan

Rådet är ny startat och ägs av Linköpings Universitetssjukhus (US).

Rådet ska arbeta med strukturer för hälso- och sjukvårdens utveckling, patientmedverkan i forskningsprojekt och utbildning.

Rådet ska vara ett beredande organ till Universitetssjukvårdskommittén. 

 

Ordförande i rådet, och företrädare från Funktionsrätt Östergötland: 


Jan Myhrman

Mobil: 070-951 70 04
E-postadress: jan.myhrman@rbu.se

Sammanträdesdatum

Rådet har sitt första möte torsdagen 2 december 2021.