Rådet för patient- och invånarmedverkan

Rådet är ny startat och ägs av Linköpings Universitetssjukhus (US).

Rådet ska arbeta med strukturer för hälso- och sjukvårdens utveckling, patientmedverkan i forskningsprojekt och utbildning.

Rådet ska vara ett beredande organ till Universitetssjukvårdskommittén. 

 

Ordförande i rådet, och företrädare från Funktionsrätt Östergötland: 


Jan Myhrman

Mobil: 070-951 70 04
E-post: jan.myhrman@rbu.se

Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
E-post: sara.hjalmarsson@telia.com

Mårten Armgarth
Mobil: 070-528 25 00
E-post: marten.armgarth@gmail.com 

Agneta Björck
Mobil: 073-067 27 24
E-post: bjorckhalsan@gmail.com

Susanna Ahlström
Mobil: 070-882 81 53
E-post: ahlsus@hotmail.com 

Jenny-Ann Karlsson
Mobil: 070-755 71 83
E-post: Jenny-Ann.Karlsson@regionostergotland.se

Sammanträdesdatum

Rådet har sitt första möte torsdagen 2 december 2021.