Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning

Är ett samarbetsorgan mellan handikapporganisationerna i länet och
Region Östergötland.
Rådet arbetar med övergripande handikappolitiska frågor, prioriteringsfrågor och
andra frågor som till exempel berör tillgänglighet.

Ärenden om enskilda personer behandlas inte inom rådet.

Region Östergötland representation utgörs av 5 ledamöter och 5 ersättare. Därutöver
ingår 8 ledamöter och 8 ersättare från handikapporganisationerna.

 

Funktionsrätt Östergötlands kontaktperson:
Vice ordförande i rådet: Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: agneta@funktionsratt-ostergotland.se

Ordförande i rådet: Rebecca Hägg (S)
Mobil: 072-187 15 02
E-post: rebecca.hagg@regionostergotland.se

Processtöd: Monica Ulriksson,
Region Östergötland 
Telefon:010-103 74 13,
Mobil: 070-644 74 13
E-post: monica.ulriksson@regionostergotland.se

Sekreterare: Charlotte Sand
Region Östergötland
Telefon: 010-103 72 69
E-post: charlotte.sand@regionostergotland.se

RRFF- sammanträdesdatum 2020

Sammanträdesdatum 2020

Klockan 13.30 - 16.30

 

Inställt sammanträde
2 juni

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen

 

10 september
Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen

 

29 oktober
Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen

 

10 december
Sessionssalen, Regionhuset