Diabetesrådet Region Östergötland

Diabetesrådet är en rådgivande referensgrupp till landstingsledning och den diabetologiska professionen inom Landstinget i Östergötland.
Diabetesrådet samarbetar med den lokala patientorganisationen och läkemedelskommittén.
Diabetesrådet skall arrangera en utbildningsdag (Östergötlands diabetesdag) en gång per år.

Koordinator NDR
Ulf Rosenqvist, Lasarettet i Motala
E-post: ulf.rosenqvist@regionostergotland.se 

Representant för Östergötlands läns diabetesföreningar.

Per-Ove Holstein
Tel: 013-17 24 08
E-post: per-ove.holstein@spray.se