Funktionsrätt Östergötland får stöd med drygt 10.2 miljoner från Arvsfonden för projektet ”Scenen är mitt liv!”

 

Syftet med projektet är att utveckla en tvåårig konstnärlig heltidskurs för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som avslutat anpassad gymnasieskola och som idag har ytterst begränsad tillgång till vidare konstnärlig utbildning.

– Det här blir en reell möjlighet att göra skillnad för en grupp som har mycket få vägval efter gymnasieskolan. Vi kan också möta upp det stora intresse som finns för att utvecklas och verka inom just det konstnärliga området och synas på våra kulturscener, säger Agneta Lindqvist, ordförande Funktionsrätt Östergötland.

Utbildningen samverkar med regionala kulturinstitutioner och konstnärliga utövare och innefattar ämnena kultur i samhället, bild, dans, musik och teater. Runt utbildningen skapas av, med och för målgruppen ett kompetenscentrum och en kulturarbetsplats till vilken såväl utexaminerade studenter som andra ur målgruppen kan söka sig till. Kulturarbetsplatsen kommer även att erbjuda en bred och öppen verksamhet riktad till både målgrupp och bred allmänhet.

Modellen som utvecklas ska kunna spridas till övriga delar av landet. Planen är att Föreningen Kulturcentrum Öst driver utbildningen och kulturarbetsplatsen vidare med stöd av såväl region och kommuner som olika kulturaktörer i Östergötland.

– Funktionsrätt Östergötland är glada att kunna vara med och lägga grunden för en långsiktig satsning som kommer att stärka och utveckla kulturlivet i vår region utifrån mångfald, inkludering och tillgänglighet, säger Agneta Lindqvist.