Webbinarium

Myndigheten för delaktighet
Nätverksmöte om aktiv involvering.
Datum: 23 november 2022.
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Nätverksmöte om aktiv involvering - MFD

 

Myndigheten för delaktighet
Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa - forskning, metoder och lösningar.
Datum 23 november 2022.
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa - MFD

 

Myndigheten för delaktighet
Våldsförebyggande arbete som når alla.
Datum: 28 november 2022.
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Våldsförebyggande arbete som når alla - MFD


Socialstyrelsen
Funktionshinderspolitiken i praktiken.
Datum: 2 december 2022.
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Funktionshinderspolitiken i praktiken - Socialstyrelsen