Representation

 

13 december 2022.
Förintelsens minnesdag.
Deltagandet via Skype.


19 december 2022.
Funktionsrätt Linköping.
Samverkans träff.