Temakväll Återhämtning vid psykisk ohälsa

Tid 2018-10-10 klockan 18:00 - 20:00
Plats Aulan, Thapperska skolan, Norrköping
Ansvarig Karin Klevelid

Temakvällen är i samverkan med HSO Norrköping