Brukarstödcenter i Östergötland


Vilsen i samhället? Vi kan hjälpa dig!


På Brukarstödcenter kan personer med funktionsnedsättning få råd och stöd.

Det kan gälla hjälpmedel, vårdbidrag och handikappersättning, eller bara att ha någon att prata med.

Du som har en funktionsnedsättning eller är drabbad av långvarig sjukdom, anhörig och alla övriga intresserade kan vända sig till oss för att få hjälp, service och vägledning.

Vi vänder sig också till dig som möter personer medfunktionsnedsättning i ditt yrke.

 

Varmt välkommen att kontakta:

Karin Klevelid
E-post: brukarstod@telia.com
Telefon: 013-12 33 10


Ladda ner broschyren om Brukarstödcenter: