Valet 2022

Funktionsrätt

Funktionsrätt Östergötland arbetar för att alla människor ska kunna utkräva sin funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor.

Alla människor ska fullt ut kunna ta del av sina mänskliga rättigheter såsom de defineras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrättsperspektivtet ska integreras i alla samhällsområden och kan inte särbehandlas i särskilda strukturer eller åtgärdas genom särlösningar.

Plattform inför valet