Vi byter namn till Funktionsrätt Östergötland

Funktionsrätt är ett nyord

Funktionsrätt kan definieras som rätten för en person med funktionsnedsättning till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar.

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder och handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer.

Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särkskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universiellt utformat samhälle.

Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden.

Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare.

 

Källhänvisning: Funktionsrätt Sverige