Styrelse- och Ordförande dagar - http://www.funktionsratt-ostergotland.se/

Styrelse- och Ordförande dagar

Styrelse- och Ordförande dagar på Missmyra Risten Strand, Åtvidaberg 

Torsdag 23 augusti klockan 10.00 - Fredag 24 augusti klockan 13.00

Följande punkter kommer att diskuteras under dagarna:

Personcentrerad vård
Personcentrerad vård handlar om hur vi som organsiationer kan vara med och påverka att personcentrerade vården införs på våra respektive vårdenheter.
Är brukarråd en möjlighet? 

Överenkommelsen
Överenskommelsen handlar om att arbeta fram ett underlag för en stödstruktur för dialog och samråd mellan Region Östergötland och det civila samhället.


Medverkar under dagarna gör:

Anna Paulsen från Autism- och Aspergerföreningen Östergötland.

Susanna Ahlström från Hörselskadades Distrikt Östergötland, infomerar om goda exempel på bra fungerande brukarråd.