Styrelsemöte

Tisdagen den 2 oktober klockan 16.30
Plats: Feilitzens rum 209, Föreningshuset Fontänen,
Västra vägen 32, Linköping