Styrelsemöte

Tisdagen den 21 augusti 2018
Feilitzens rum 209, Föreningshuset Fontänen, Linköping
klockan 16.30-20.00