Tips på webbinariumLänsstyrelsen Östergötland
Datum: 22 oktober 2021
Vad tänker ungdomar i Östergötland om pandemin och framtiden?
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Fredagar för folkhälsa - Vad tänker ungdomar i Östergötland om pandemin och framtiden? | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Funktionsrätt Sverige
Datum: 27 oktober 2021
Sjukförsäkringen är oförenlig med Funktionskonventionen -
är en ljusning på gång?
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Sjukförsäkringen är oförenlig med Funktionskonventionen – är en ljusning på gång? - Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)


Myndigheten för tillgängliga medier
Datum: 27 oktober 2021
Digitala inspirations- och kunskapsdag för läsombud, frivilliga högläsare, arbetsgrupper, bibilotekspersonal med flera, med tema Uppdrag läsning
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Digital inspirations- och kunskapsdag för läsombud, frivilliga högläsare, arbetsgrupper, bibliotekspersonal med flera, med tema Uppdrag läsning (mtm.se)


Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Datum: 28 oktober 2021
För lite kunskap om elever med funktionsnedsättning
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
För lite kunskap om elever med funktionsnedsättning (spsm.se)


Norrköpings kommun, Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF)
Datum: 10 november 2021
Öppet seminarium med tema Tillgänglighet och Friluftsliv
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Inbjudan: Öppet seminarium med temat Tillgänglighet & Friluftsliv - NorrkopingLif, de forskande läkemedelsföretagen
Datum: 11 november 2021
Vården Viktiga Vägval #11 - Tema Samtal om vården av äldre
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
2021-11-11 Vårdens Viktiga Vägval #11 - Tema Samtal om vården av äldre (lif.se)


Lif, de forskande läkemedelsföretagen
Datum: 18 november 2021
Forskningens fantastiska framsteg: Diabetes
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Forskningens fantastiska framsteg: Diabetes (lif.se)


Länsstyrelsen Östergötland
Datum: 18 november 2021
Barns rätt att komma till tals
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Barns rätt att komma till tals | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)


Länsstyrelsen Östergötland
Datum: 23 november 2021
Agenda 2030 i Östergötland
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Agenda 2030 i Östergötland | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)Region Östergötland
Datum: 24 november 2021
Må bra i naturen! Hälsa och friluftsliv
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Region Östergötland - Må bra i naturen! Hälsa och friluftsliv (regionostergotland.se)


Lif, de forskande läkemedelsföretagen
Datum: 16 december 2021
Forskningens fantastiska framsteg: HPV
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Forskningens fantastiska framsteg: HPV (lif.se)Länsstyrelsen Östergötland
Datum: 17 december 2021
De hälsoekonomiska värdet av tidiga insatser för barn och unga
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Fredagar för folkhälsa - Det hälsoekonomiska värdet av tidiga insatser för barn och unga | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Webbinarium 2022 

Myndigheten för tillgängliga medier
Datum: 26 april 2022
SETT dagarna, 2022 Kistamässan
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
SETT-dagarna, 2022 (mtm.se)

Webbinarium att ta del av i efterhand

Region Östergötland 
Östergötland 2040 - digitalt seminarium
Region Östergötland - Östergötland 2040 – digitalt seminarium (regionostergotland.se)