Tips på webbinariumLif, de forskande läkemedelsföretagen
Datum: 8 september 2021
Vårdens Viktiga Vägval #9- Tema Psykisk ohälsa
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
2021-09-08 Vårdens Viktiga Vägval #9 - Tema Psykisk ohälsa (lif.se)


Myndigheten för delaktighet
Datum: 9 september 2021
Barn- och funktionsrätt - hur arbetar vi för alla barns bästa?
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Barn- och funktionsrätt – hur arbetar vi för alla barns bästa? - MFD
 

Funktionsrätt Sverige
Datum: 15 september 2021
Webbinarium: En delaktig rehabilitering och habilitering
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Webbinarium: En delaktig rehabilitering och habilitering - Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)


Lif, de forskande läkemedelsföretagen
Datum: 15 september 2021
Vårdens viktigaste vägval: Valspecial - 1 år kvar till valet.
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Vårdens viktiga vägval: Valspecial – 1 år kvar till valet (lif.se)


Funktionsrätt Sverige
Datum: 21 september 2021
Kurs: Introduktion till personcentrerad vård
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Kurs: Introduktion till personcentrerad vård - Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)


Myndigheten för tillgängliga medier
Datum: 23 september 2021
Bokmässan - Hög tid för teckenspråkiga böcker!
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Bokmässan - Hög tid för teckenspråkiga böcker! (mtm.se)

Byrån mot diskriminering
Datum: 28 september 2021
Kvinnors arbetsvillkor under pandemin
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Kvinnors arbetsvillkor under pandemin – Byrån mot Diskriminering i Östergötland


Länsstyrelsen Östergötland
Datum: 28 september 2021
Meningsfull fritid för alla barn
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Save the date! Meningsfull fritid för alla barn | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)


Funktionsrätt Sverige
Datum: 29 september 2021
Kurs: Personcentrerad vård i praktiken
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Kurs: Personcentrerad vård i praktiken - Funkti
onsrätt Sverige (funktionsratt.se)


Länsstyrelsen Östergötland
Datum: 5 oktober 2021
Workshop om skärmtid, datorspel och spel om pengar
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Workshop om skärmtid, datorspel och spel om pengar | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)


Lif, de forskande läkemedelsföretagen
Datum: 6 oktober 2021
Vårdens Viktiga Vägval #10 - Tema Sällsynta Sjukdomar
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
2021-10-06 Vårdens Viktiga Vägval #10 - Tema Sällsynta sjukdomar (lif.se)


FUB Föreningen för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
Datum: 6 oktober 2021
Inbjudan: Brist på LSS bostäder
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
FUB Östergötlands län


Funktionsrätt Sverige
Datum: 6 oktober 2021
Kurs: Möjligheter och utmaningar i omställningen till personcentrerad 
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Kurs: Möjligheter och utmaningar i omställningen till personcentrerad vård - Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)


Funktionsrätt Sverige
Datum: 14 oktober 2021
Kurs: Forskning om evidens kring personcentrerad vård
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Kurs: Forskning om och evidens kring personcentrerad vård - Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)

Länsstyrelsen Östergötland
Datum: 22 oktober 2021
Vad tänker ungdomar i Östergötland om pandemin och framtiden?
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Fredagar för folkhälsa - Vad tänker ungdomar i Östergötland om pandemin och framtiden? | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)Myndigheten för tillgängliga medier
Datum: 27 oktober 2021
Digitala inspirations- och kunskapsdag för läsombud, frivilliga högläsare, arbetsgrupper, bibilotekspersonal med flera, med tema Uppdrag läsning
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Digital inspirations- och kunskapsdag för läsombud, frivilliga högläsare, arbetsgrupper, bibliotekspersonal med flera, med tema Uppdrag läsning (mtm.se)


Lif, de forskande läkemedelsföretagen
Datum: 11 november 2021
Vården Viktiga Vägval #11 - Tema Samtal om vården av äldre
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
2021-11-11 Vårdens Viktiga Vägval #11 - Tema Samtal om vården av äldre (lif.se)


Lif, de forskande läkemedelsföretagen
Datum: 18 november 2021
Forskningens fantastiska framsteg: Diabetes
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Forskningens fantastiska framsteg: Diabetes (lif.se)


Region Östergötland
Datum: 24 november 2021
Må bra i naturen! Hälsa och friluftsliv
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Region Östergötland - Må bra i naturen! Hälsa och friluftsliv (regionostergotland.se)


Länsstyrelsen Östergötland
Datum: 17 december 2021
De hälsoekonomiska värdet av tidiga insatser för barn och unga
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
Fredagar för folkhälsa - Det hälsoekonomiska värdet av tidiga insatser för barn och unga | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Webbinarium 2022 

Myndigheten för tillgängliga medier
Datum: 26 april 2022
SETT dagarna, 2022 Kistamässan
Läs mer, och anmälan sker i följande länk:
SETT-dagarna, 2022 (mtm.se)

Webbinarium att ta del av i efterhand

Region Östergötland 
Östergötland 2040 - digitalt seminarium
Region Östergötland - Östergötland 2040 – digitalt seminarium (regionostergotland.se)