Astma- och Allergiföreningen i Östergötland

Astma och Allergiföreningen i Östergötland arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället.

Astma, allergi och annan överkänslighet är något många känner till och vi har medlemmar som påverkas dagligen av sina sjukdomar medan andra knappt känner av dem.

Föreningen försöker påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och tillgänglighet som andra medborgare.

 

Kontaktuppgifter:

Kansli: Västra vägen 32, 582 28 Linköping

Telefon: 013-10 34 82

E-post: astma-allergi.ost@fontanen.org

Öppettider: Efter överenskommelse med föreningens ombudsman
Sara Hjalmarsson via telefon eller e-post.