Temadag om Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel i Östergötland?


Måndagen den 13 december 2021
Klockan 9.30 - 14.30


Välkommen att tillsammans med Funktionsrätt Östergötland och personer från våra medlemsföreningar lära mer om fritidshjälpmedel och diskutera hur vi vill ha det med fritidshjälpmedel i Östergötland.


Med på vår träff är företrädare från Fritidsbanken.se och berättar mer om den fritidsverksamhet som bedrivs på över 100 platser i Sverige. Just nu har Fritidsbanken ett Arvsfondsprojekt på gång om just parasport utrustning och fritidshjälpmedel.

Hur kan Östergötland haka på?


Mer om Fritidsbanken hittar du på Fritidsbanken.se 

Mer om Arvsfondsprojektet hittar du på https://www.fritidsbanken.se/miljonsatsning-pa-parasport/ 

Plats: Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping, rum 138.
Parkering på gården eller i parkeringshuset Akilles.


Program: 
9.30   samling och fika
10.00  redovisning enkätsvar om fritidshjälpmedel i Östergötland 
          Fritidsbanken.se berättar om sin verksamhet
12.00  lunch (Jul landgång)
13.00  gruppdiskussioner
14.30  fika och avslut (programmet kan komma att ändras)


Lämna din anmälan senast måndag 6 december
till följande E-postadress:susanna@funktionsratt-ostergotland.se
eller som sms till 0702564235


Uppge ditt namn, kontaktuppgifter och eventuella allergier.

Välkommen!
Funktionsrätt Östergötland
Susanna Ahlström