Medlemsförening i Funktionsrätt Östergötland

Sköldkörtelförbundet Östergötlands län

Ordförande: Marie-Louise Wiklund     
Kneippgatan 28 B      
603 36 Norrköping

Mobil: 073-622 28 87
E-postadress: wiklundmia@hotmail.com 


Kassör: Maria Hallsten
E-postadress: maria.hallsten@telia.com


E-postadress: ostergotland@skoldkortelforbundet.se
- Ökad kunskap
– Individanpassad vård 
– Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom