Möjligheternas bostad

I Motala kan du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ges möjlighet att bo kvar hemma med hög boendekvalitet. Visningslägenheten är till nytta för alla oavsett ålder och behov.
Här kan du titta på smarta lösningar och produkter för ett tryggt och bekvämt boende.

Du kan få hjälp med att få en bättre kunskap om ny teknik, vissa hjälpmedel samt anpassningar i bostaden. Mycket av det som visas är bra för alla men nödvändigt för vissa.

Det finns många smarta idéer och hjälpmedel som ger möjlighet att bibehålla eller öka din delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet i hemmet. En del produkter köper du själv, andra hjälpmedel och en del bostadsanpassning kan du ha rätt att få hjälp med.

Möjligheternas bostad ingår i Östergötlands nätverk för visnings och testmiljöer. För att hela tiden ligga i framkant och utvecklas fortgår ett samarbete med många olika aktörer.

Möjligheternas bostad deltar aktivt i olika sammanhang för att sprida kunskapen om ny teknik till exempel genom föreläsningar, seminarier, utställningar och mässor.

 

Kontakt- och besökadress för visningar:

Telefon nummer: 0141 - 22 59 90 

E-post adress: mojligheternasbostad@motala.se

Besöksadress:   
Timmermansgatan 9
591 27 Motala