Projekt LikaOlika

Funktionsrätt Östergötland har beviljats medel.

Projekt Likaolika är ett projekt som ska ge kunskap om tillgänglig
arbetsmarknad och funktionsnedsättning bland politiker och tjänstemän
på Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Länsstyrelsen och Samordningsförbund. Bidragande orsaker till
den höga arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning
tror vi är okunskap, fördomar och attityder samt otillgänglighet.

Projektet ska också ordna arbete för personer med funktionsnedsättning
genom att starta ett arbetsintegrerat kooperativ på Universitetssjukhuset
i Linköping. Arbetsuppgiften är att ledsaga besökare/patienter till
och från olika vårdinrättningar. För att skapa ett tryggt besök och
ett bra omhändertagande kommer kooperativet att få utbildning i
bemötande, funktionsnedsättning och att driva ett kooperativ under
det första projektåret.

Ytterligare ska projektet skapa en mötesplats för unga med
funktionsnedsättning. Många unga söker sig inte till fritidsgårdar
eller föreningslivet pågrund av dåligt självförtroende. Projektet vill
erbjuda en plats där man får ny kunskap och stärka sitt självförtroende
och självkänsla för att förbereda sig för livet.

Den utbildningsinsats som vi vill göra för politiker och tjänstemän
handlar om Tillgänglighet i den fysiska miljön, information och
kommunikation och tillgänglig arbetsmarknad/verksamhet. Vi vill
påverka och förändra attityder för att åstadkomma en strukturell
förändring - äntligen ta steget från patient till medborgare. Vi vill
att HR organisationer förändrar och förbättrar sin rekrytering för
att inte gå miste om arbetskraft och bidra till arbete och meningsfull
sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. SKL har uttryckt
att medlemmarna ska ta ett särskilt ansvar i rollen som arbetsgivare
för personer med funktionsnedsättning.

Samverkansparter är Region Östergötland, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Samordningsförbundet Centrala Östergötland,
Coompanion Östergötland. Samt våra 33 medlemsorganisationer, 
Parasport Östergötland, ABF Östergötland och Marieborgs Folkhögskola.

Följ oss gärna på https://www.facebook.com/LikaOlika

Mötesplatsen: www.facebook.com/MotesplatsenLikaOlika

Ledsagarservice Linköping:www.ledsagarservice.nu 

 

 

Nyhetsbrev

Arvsfondens nyhetsbrev egen kraftKontaktuppgifter:

Projektledare:
Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: agneta@funktionsratt-ostergotland.se