Presentation av Susanna

 

Jag är utbildad specialpedagog och har sedan 1986 arbetat i förskola och grundskola med stöd till elever och pedagoger.
På fritiden är jag på olika sätt engagerad i HRF, Hörselskadades Riksförbund.

2015 började jag min anställning hos Funktionsrätt Östergötland i Arvsfondsprojektet LikaOlika. I projektet arbetade jag med lite av varje, dels med administration och utbildning i tillgänglighet men också med våra ledsagare på Universitetssjukhuset i Linköping och med ungdomarna på fritidsverksamheten Mötesplatsen.

Min tjänst har nu övergått i att arbeta med verksamhetsutveckling i Funktionsrätt Östergötland. Jag kommer bland annat att arbeta med att utveckla samarbetsformer med politiker och verksamhet inom Region Östergötland och med frågor som handlar om att stärka individens och patientens rätt.

Jag ser fram emot samarbetet med alla våra medlemsorganisationer.

Du når mig på:
E-postadress: susanna@funktionsratt-ostergotland.se
Mobiltelefon: 070 - 256 42 35