Avslutade projekt

 

Sedan 2017 finns ett avtal med Region Östergötland och 
Funktionsrätt Östergötland som reglerar Ledsagarservice 
verksamhet fram till 31 december 2019.

Regionen stödjer verksamheten med lokal, utrustning
och stöd till lön för ledsagarna.

 

Följ oss gärna på https://www.facebook.com/LikaOlika

Ledsagarservice Linköping:www.ledsagarservice.nu