Natur för alla

Naturum Tåkern

Naturen ska vara en självklar del av livet -oavsett om man är
ung eller gammal,har ett funktionshinder eller är invandrare.
I projektet "Natur för alla" 2003-2005 började Länsstyrelsen i
Östergötland göra naturreservat och andra besöksområden
mer tillgängliga - för alla.
Efter projektets slut har arbetet blivit en del av det dagliga
arbetet.

Funktionsrätt Östergötlands kontaktperson:
Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: agneta.lindqvist.hso@telia.com