Funkisgruppen Linköpings Universitet

 Människor

Resursgruppen med fokus på funktionshinder (Funkisgruppen)
Funkisgruppen är en undergrupp till Strategigruppen för lika
villkor och har till uppgift att på ett konkret, aktivt och
kontinuerligt sätt driva frågor och arbeta för att förbättra
villkoren för studenter och anställda med funktionsnedsättning.

Sammankallande i Funkisgruppen
Kristina Karlsson
Koordinator för lika villkor
E-post: kristina.k.karlsson@liu.se

 

Funktionsrätt Östergötlands kontaktperson:

Karin Klevelid
Telefon: 013-12 30 60
E-post: karin@funktionsratt-ostergotland.se