Samrådsgrupp Psykiatrin centrala distriktet

Brukarrådet består av representanter från olika intresseföreningar
för psykiatriska sjukdomar i Östergötland samt Psykiatriska klinikens
klinikledning.

Brukarrådet ska i första hand vara en informations- och remissinstans.
Utrymme kommer också att ges för diskussioner angående
till exempel verksamhetsförändring.
 
I brukarrådet ingår representanter för IFS (Intresseföreningen för schizofreni),
RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa), Föreningen Autism,
Ananke (Stödförening för tvångssyndromdrabbade och anhöriga i Sverige)
samt Paniksyndromsällskapet.

Klinikchefen är ordförande i brukarrådet

Funktionsrätt Östergötlands kontaktperson:

Anita Rinman
Mobil:073-379 56 15
E-post: anita@rinmans.com